บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> พรีฟอร์ม 30.00 กรัม คอยาว

พรีฟอร์ม 30.00 กรัม คอยาว

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 30 MM.
ความสูง : 121.9 MM.

> พรีฟอร์ม 17.00 กรัม คอยาว

พรีฟอร์ม 17.00 กรัม คอยาว

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 30 MM.
ความสูง : 94.6 MM.

> พรีฟอร์ม 15.00 กรัม คอยาว

พรีฟอร์ม 15.00 กรัม คอยาว

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 30 MM.
ความสูง : 94.2 MM.

> พรีฟอร์ม 12.00 กรัม คอยาว

พรีฟอร์ม 12.00 กรัม คอยาว

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 30 MM.
ความสูง : 75.8 MM.

> พรีฟอร์ม 13.00 กรัม คอยาว

พรีฟอร์ม 13.00 กรัม คอยาว

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 30 MM.
ความสูง : 88.3 MM.

> พรีฟอร์ม 26.00 กรัม คอสั้น

พรีฟอร์ม 26.00 กรัม คอสั้น

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 29 MM.
ความสูง : 122.3 MM.

> พรีฟอร์ม 25.50 กรัม คอสั้น

พรีฟอร์ม 25.50 กรัม คอสั้น

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 29 MM.
ความสูง : 119.7 MM.

> พรีฟอร์ม 15.00 กรัม คอสั้น

พรีฟอร์ม 15.00 กรัม คอสั้น

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 29 MM.
ความสูง : 88.4 MM.

> พรีฟอร์ม 14.00 กรัม คอสั้น

พรีฟอร์ม 14.00 กรัม คอสั้น

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 29 MM.
ความสูง : 89.1 MM.

> พรีฟอร์ม 13.50 กรัม คอสั้น

พรีฟอร์ม 13.50 กรัม คอสั้น

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 29 MM.
ความสูง : 88.5 MM.

> พรีฟอร์ม 13.00 กรัม คอสั้น

พรีฟอร์ม 13.00 กรัม คอสั้น

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 29 MM.
ความสูง : 75.9 MM.

> พรีฟอร์ม 10.00 กรัม คอสั้น

พรีฟอร์ม 10.00 กรัม คอสั้น

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 29 MM.
ความสูง : 69.8 MM.