บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> พรีฟอร์ม 09.50 กรัม คอสั้น

พรีฟอร์ม 09.50 กรัม คอสั้น

สี : ฟ้า, ใส
ขนาดปาก : 29 MM.
ความสูง : 69.8 MM.

> ถ้วย 3K ปาก 75 มม.

ถ้วย 3K ปาก 75 มม.

ขนาดปากถ้วย : 75 MM.
ขนาดก้นถ้วย : 55 MM.
ความสูงถ้วย : 43 MM.

> ถ้วย 200 กรัม ปาก 95 มม.

ถ้วย 200 กรัม ปาก 95 มม.

ขนาดปากถ้วย : 95 MM.
ขนาดก้นถ้วย : 73 MM.
ความสูงถ้วย : 58 MM.

> ถ้วย 100 กรัม ปาก 95 มม.

ถ้วย 100 กรัม ปาก 95 มม.

ขนาดปากถ้วย : 95 MM.
ขนาดก้นถ้วย : 75 MM.
ความสูงถ้วย : 52 MM.

> ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ออนซ์

ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ออนซ์

ขนาดปากถ้วยน้ำจิ้ม : 75 MM.
ขนาดก้นถ้วยน้ำจิ้ม : 55 MM.
ความสูงถ้วยน้ำจิ้ม : 35 MM.

> ถ้วยน้ำจิ้ม 2 ออนซ์

ถ้วยน้ำจิ้ม 2 ออนซ์

ขนาดปากถ้วยน้ำจิ้ม : 60 MM.
ขนาดก้นถ้วยน้ำจิ้ม : 45 MM.
ความสูงถ้วยน้ำจิ้ม : 33 MM.

> ถ้วยน้ำจิ้ม 1 ออนซ์

ถ้วยน้ำจิ้ม 1 ออนซ์

ขนาดปากถ้วยน้ำจิ้ม : 60 MM.
ขนาดก้นถ้วยน้ำจิ้ม : 45 MM.
ความสูงถ้วยน้ำจิ้ม : 25 MM.

> โบว์ลิ่งลาย 600 ML ปาก 30

โบว์ลิ่งลาย 600 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 65 MM.
ความสูงขวด : 235 MM.

> โออิชิ 1000 ML ปาก 30

โออิชิ 1000 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 75 MM.
ความสูงขวด : 270 MM.

> เซปเป้ 250 ML ปาก 30

เซปเป้ 250 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 45 MM.
ความสูงขวด : 180 MM.

> กลมเหลี่ยม 1500 ML ปาก 30

กลมเหลี่ยม 1500 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 88 MM.
ความสูงขวด : 315 MM.

> กลมเหลี่ยม 600 ML ปาก 30

กลมเหลี่ยม 600 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 64 MM.
ความสูงขวด : 235 MM.