บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> กลมเหลี่ยม 350 ML ปาก 30

กลมเหลี่ยม 350 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 62 MM.
ความสูงขวด : 155 MM.

> เอสแอนด์พี 220 ML ปาก 30

เอสแอนด์พี 220 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 61 MM.
ความสูงขวด : 111 MM.

> สุนารี 180 ML ปาก 30

สุนารี 180 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 47 MM.
ความสูงขวด : 137 MM.

> แบนเกาหลี 250 ML ปาก 30

แบนเกาหลี 250 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 77 MM.
ความสูงขวด : 142 MM.

> กลมลาย 320 ML ปาก 30

กลมลาย 320 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 45.5 MM.
ความสูงขวด : 171.5 MM.

> กลมเรียบ 320 ML ปาก 30

กลมเรียบ 320 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 54 MM.
ความสูงขวด : 168 MM.

> กลมเรียบ 200 ML ปาก 30

กลมเรียบ 200 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 51 MM.
ความสูงขวด : 135 MM.

> กล่องเบเกอรี่ อเวย์ยาว

กล่องเบเกอรี่ อเวย์ยาว

ความยาว : 240 MM.
ความกว้าง : 100 MM.
ความสูง : 70 MM.

> กล่องเบเกอรี่ อเวย์กลาง

กล่องเบเกอรี่ อเวย์กลาง

ความยาว : 132 MM.
ความกว้าง : 96 MM.
ความสูง : 49 MM.

> กล่องเบเกอรี่ อเวย์ตื้น

กล่องเบเกอรี่ อเวย์ตื้น

ความยาว : 132 MM.
ความกว้าง : 96 MM.
ความสูง : 38 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET-02S

กล่องเบเกอรี่ PET-02S

ความยาว : 112 MM.
ความกว้าง : 82 MM.
ความสูง : 58 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET-02

กล่องเบเกอรี่ PET-02

ความยาว : 120 MM.
ความกว้าง : 92 MM.
ความสูง : 30 MM.