บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก 95

แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 70 MM.
ความสูงแก้ว : 136 MM.

> แก้วแคปซูล 20 ออนซ์ ปาก 95

แก้วแคปซูล 20 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 70 MM.
ความสูงแก้ว : 127 MM.

> แก้วแคปซูล 16 ออนซ์ ปาก 95

แก้วแคปซูล 16 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 67 MM.
ความสูงแก้ว : 110 MM.

> แก้วสตาร์บัคส์ 16 ออนซ์ ปาก 98

แก้วสตาร์บัคส์ 16 ออนซ์ ปาก 98

ขนาดก้นแก้ว : 63 MM.
ความสูงแก้ว : 116 MM.

> แก้วสตาร์บัคส์ 20 ออนซ์ ปาก 98

แก้วสตาร์บัคส์ 20 ออนซ์ ปาก 98

ขนาดก้นแก้ว : 60 MM.
ความสูงแก้ว : 133 MM.

> แก้วสตาร์บัคส์ 22 ออนซ์ ปาก 98

แก้วสตาร์บัคส์ 22 ออนซ์ ปาก 98

ขนาดก้นแก้ว : 60 MM.
ความสูงแก้ว : 138 MM.

> ชามกลม เบอร์ 57 400 มล.

ชามกลม เบอร์ 57 400 มล.

ขนาดปากชาม : 116 MM.
ขนาดก้นชาม : 73 MM.
ความสูงชาม : 65 MM.

> ชามกลม เบอร์ 45 880 มล.

ชามกลม เบอร์ 45 880 มล.

ขนาดปากชาม : 175 MM.
ขนาดก้นชาม : 115 MM.
ความสูงชาม : 65 MM.

> ถ้วยนึ่ง 700 มล.

ถ้วยนึ่ง 700 มล.

ขนาดปากถ้วย : 95 MM.
ขนาดก้นถ้วย : 68 MM.
ความสูงถ้วย : 42 MM.

> ชามกลม เบอร์ 52 560 มล.

ชามกลม เบอร์ 52 560 มล.

ขนาดปากชาม : 140 MM.
ขนาดก้นชาม : 85 MM.
ความสูงชาม : 70 MM.

> ชามกลม เบอร์ 45 850 มล.

ชามกลม เบอร์ 45 850 มล.

ขนาดปากชาม : 175 MM.
ขนาดก้นชาม : 105 MM.
ความสูงชาม : 65 MM.

> กล่องอาหารฝาพับ เหลี่ยม 1 ช่อง 750 มล.

กล่องอาหารฝาพับ เหลี่ยม 1 ช่อง 750 มล.

ขนาดปากกล่อง : 173 MM.
ขนาดก้นกล่อง : 150 MM.
ความสูงกล่อง : 70 MM.