บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเภทสินค้าและบริการ

> กล่องเบเกอรี่ PET-00

กล่องเบเกอรี่ PET-00

ความยาว : 95 MM. ความกว้าง : 92 MM. ความสูง : 37 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET 4 ช่อง

กล่องเบเกอรี่ PET 4 ช่อง

ความยาว : 138 MM. ความกว้าง : 138 MM. ความสูง : 57 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET 2 ช่อง

กล่องเบเกอรี่ PET 2 ช่อง

ความยาว : 140 MM. ความกว้าง : 83 MM. ความสูง : 57 MM.

> กล่องเบเกอรี่ J-7A

กล่องเบเกอรี่ J-7A

ความยาว : 186 MM. ความกว้าง : 130 MM. ความสูง : 45 MM.

> กล่องเบเกอรี่ J-7

กล่องเบเกอรี่ J-7

ความยาว : 200 MM. ความกว้าง : 130 MM. ความสูง : 50 MM.

> กล่องเบเกอรี่ J-4S

กล่องเบเกอรี่ J-4S

ความยาว : 168 MM. ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 55 MM.

> กล่องเบเกอรี่ J-4

กล่องเบเกอรี่ J-4

ความยาว : 170 MM. ความกว้าง : 100 MM. ความสูง : 62 MM.

> กล่องเบเกอรี่ EX-0S

กล่องเบเกอรี่ EX-0S

ความยาว : 87 MM. ความกว้าง : 87 MM. ความสูง : 58 MM.

> กล่องเบเกอรี่ EX-0

กล่องเบเกอรี่ EX-0

ความยาว : 94 MM. ความกว้าง : 90 MM. ความสูง : 36 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-210

กล่องเบเกอรี่ E-210

ความยาว : 152 MM. ความกว้าง : 102 MM. ความสูง : 38 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-155

กล่องเบเกอรี่ E-155

ความยาว : 105 MM. ความกว้าง : 105 MM. ความสูง : 55 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-137

กล่องเบเกอรี่ E-137

ความยาว : 170 MM. ความกว้าง : 127 MM. ความสูง : 60 MM.