บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> หลอดมุกยาวพิเศษ 10 มม.

หลอดมุกยาวพิเศษ 10 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 10 MM. ความยาว : 24 CM.

> หลอดมุกยาว 10 มม. ห่อฟิล์ม

หลอดมุกยาว 10 มม. ห่อฟิล์ม

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 10 MM. ความยาว : 21 CM.

> หลอดมุกยาว 10 มม.

หลอดมุกยาว 10 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 10 MM. ความยาว : 21 CM.

> หลอดมุกสั้น 10 มม.

หลอดมุกสั้น 10 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 10 MM. ความยาว : 17 CM.

> หลอดงอ 8 มม. ห่อฟิล์ม

หลอดงอ 8 มม. ห่อฟิล์ม

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 8 MM. ความยาว : 23 CM.

> หลอดงอ 8 มม.

หลอดงอ 8 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 8 MM. ความยาว : 23 CM.

> หลอดงอ 6 มม. ห่อฟิล์ม

หลอดงอ 6 มม. ห่อฟิล์ม

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 6 MM. ความยาว : 21 CM.

> หลอดงอ 6 มม.

หลอดงอ 6 มม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 6 MM. ความยาว : 21 CM.