บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> ฝาแก้วทรงเรียบ 95 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงเรียบ 95 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 10 MM.

> ฝาแก้วทรงเรียบ 95 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงเรียบ 95 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 10 MM.

> ฝาแก้วทรงยกดื่ม 95 มม.

ฝาแก้วทรงยกดื่ม 95 มม.

ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 25 MM.

> ฝาแก้วทรงโดมตัด 95 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดมตัด 95 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 35 MM.

> ฝาแก้วทรงโดมตัด 95 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดมตัด 95 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 35 MM.

> ฝาแก้วทรงโดม 95 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดม 95 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 50 MM.

> ฝาแก้วทรงโดม 95 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดม 95 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 50 MM.

> ฝาแก้วทรงชีทเรียบ 95 มม.

ฝาแก้วทรงชีทเรียบ 95 มม.

ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 20 MM.

> ฝาแก้วทรงโดม 90 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดม 90 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 90 MM. ความสูง : 50 MM.

> ฝาแก้วทรงโดม 90 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดม 90 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 90 MM. ความสูง : 50 MM.

> ฝาแก้วทรงเรียบ 75 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงเรียบ 75 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 75 MM. ความสูง : 10 MM.

> ฝาแก้วทรงเรียบ 75 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงเรียบ 75 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 75 MM. ความสูง : 10 MM.