บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> ฝาแก้วทรงเรียบ 116 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงเรียบ 116 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 116 MM. ความสูง : 10 MM.

> ฝาแก้วทรงเรียบ 116 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงเรียบ 116 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 116 MM. ความสูง : 10 MM.

> ฝาแก้วทรงโดมตัด 116 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดมตัด 116 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 116 MM. ความสูง : 40 MM.

> ฝาแก้วทรงโดมตัด 116 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดมตัด 116 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 116 MM. ความสูง : 40 MM.

> ฝาแก้วทรงโดม 116 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดม 116 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 116 MM. ความสูง : 45 MM.

> ฝาแก้วทรงโดม 116 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดม 116 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 116 MM. ความสูง : 45 MM.

> ฝาแก้วทรงยกดื่ม 98 มม.

ฝาแก้วทรงยกดื่ม 98 มม.

ความกว้าง : 98 MM. ความสูง : 25 MM.

> ฝาแก้วทรงโดมตัด 98 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดมตัด 98 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 98 MM. ความสูง : 35 MM.

> ฝาแก้วทรงโดมตัด 98 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดมตัด 98 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 98 MM. ความสูง : 35 MM.

> ฝาแก้วทรงโดม 98 มม. ไม่เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดม 98 มม. ไม่เจาะรู

ความกว้าง : 98 MM. ความสูง : 50 MM.

> ฝาแก้วทรงโดม 98 มม. เจาะรู

ฝาแก้วทรงโดม 98 มม. เจาะรู

ความกว้าง : 98 MM. ความสูง : 50 MM.

> ฝาแก้วทรงชีทเรียบ 98 มม.

ฝาแก้วทรงชีทเรียบ 98 มม.

ความกว้าง : 98 MM. ความสูง : 20 MM.