บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> ถ้วย 3K ปาก 75 มม.

ถ้วย 3K ปาก 75 มม.

ขนาดปากถ้วย : 75 MM. ขนาดก้นถ้วย : 55 MM. ความสูงถ้วย : 43 MM.

> ถ้วย 200 กรัม ปาก 95 มม.

ถ้วย 200 กรัม ปาก 95 มม.

ขนาดปากถ้วย : 95 MM. ขนาดก้นถ้วย : 73 MM. ความสูงถ้วย : 58 MM.

> ถ้วย 100 กรัม ปาก 95 มม.

ถ้วย 100 กรัม ปาก 95 มม.

ขนาดปากถ้วย : 95 MM. ขนาดก้นถ้วย : 75 MM. ความสูงถ้วย : 52 MM.

> ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ออนซ์

ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ออนซ์

ขนาดปากถ้วยน้ำจิ้ม : 75 MM. ขนาดก้นถ้วยน้ำจิ้ม : 55 MM. ความสูงถ้วยน้ำจิ้ม : 35 MM.

> ถ้วยน้ำจิ้ม 2 ออนซ์

ถ้วยน้ำจิ้ม 2 ออนซ์

ขนาดปากถ้วยน้ำจิ้ม : 60 MM. ขนาดก้นถ้วยน้ำจิ้ม : 45 MM. ความสูงถ้วยน้ำจิ้ม : 33 MM.

> ถ้วยน้ำจิ้ม 1 ออนซ์

ถ้วยน้ำจิ้ม 1 ออนซ์

ขนาดปากถ้วยน้ำจิ้ม : 60 MM. ขนาดก้นถ้วยน้ำจิ้ม : 45 MM. ความสูงถ้วยน้ำจิ้ม : 25 MM.