บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> ถุงหิ้วเต็มใบ 4X14 สีใส

ถุงหิ้วเต็มใบ 4X14 สีใส

ความสูง : 14 นิ้ว ความกว้าง : 4 นิ้ว  

> ถุงหิ้วเต็มใบ 4X14 พิมพ์ลาย

ถุงหิ้วเต็มใบ 4X14 พิมพ์ลาย

ความสูง : 14 นิ้ว ความกว้าง : 4 นิ้ว  

> ถุงหิ้วไฮโซ 4X14 สีใส

ถุงหิ้วไฮโซ 4X14 สีใส

ความสูง : 14 นิ้ว ความกว้าง : 4 นิ้ว  

> ถุงหิ้วเดี่ยว 30-32 ออนซ์ คละสี

ถุงหิ้วเดี่ยว 30-32 ออนซ์ คละสี

ความสูง : 305 MM ความกว้าง : 165 MM

> ถุงหิ้วเดี่ยว 30-32 ออนซ์ พิมพ์ลาย

ถุงหิ้วเดี่ยว 30-32 ออนซ์ พิมพ์ลาย

ความสูง : 305 MM ความกว้าง : 165 MM

> ถุงหิ้วเดี่ยว 30-32 ออนซ์ สีใส

ถุงหิ้วเดี่ยว 30-32 ออนซ์ สีใส

ความสูง : 305 MM ความกว้าง : 165 MM

> ถุงหิ้วเดี่ยว 16-22 ออนซ์ คละสี

ถุงหิ้วเดี่ยว 16-22 ออนซ์ คละสี

ความสูง : 260 MM ความกว้าง : 127 MM  

> ถุงหิ้วเดี่ยว 16-22 ออนซ์ พิมพ์ลาย

ถุงหิ้วเดี่ยว 16-22 ออนซ์ พิมพ์ลาย

ความสูง : 305 MM ความกว้าง : 165 MM

> ถุงหิ้วเดี่ยว 16-22 ออนซ์ สีใส

ถุงหิ้วเดี่ยว 16-22 ออนซ์ สีใส

ความสูง : 260 MM ความกว้าง : 127 MM

> ถุงหิ้วเดี่ยว 12 ออนซ์ คละสี

ถุงหิ้วเดี่ยว 12 ออนซ์ คละสี

ความสูง : 265 MM ความกว้าง : 115 MM  

> ถุงหิ้วเดี่ยว 12 ออนซ์ พิมพ์ลาย

ถุงหิ้วเดี่ยว 12 ออนซ์ พิมพ์ลาย

ความสูง : 265 MM ความกว้าง : 115 MM  

> ถุงหิ้วเดี่ยว 12 ออนซ์ สีใส

ถุงหิ้วเดี่ยว 12 ออนซ์ สีใส

ความสูง : 265 MM ความกว้าง : 115 MM