บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> ส้อมจิ้ม คละสี

ส้อมจิ้ม คละสี

ความยาว : 88 MM. ความกว้าง : 10 MM.

> ช้อนไฮโซ สีดำ

ช้อนไฮโซ สีดำ

ความยาว : 155 MM. ความกว้าง : 35 MM.

> ช้อนไฮโซ สีใส

ช้อนไฮโซ สีใส

ความยาว : 155 MM. ความกว้าง : 35 MM.

> ช้อนไฮโซ สีขาว

ช้อนไฮโซ สีขาว

ความยาว : 155 MM. ความกว้าง : 35 MM.

> ช้อนไอติมรีน่า คละสี

ช้อนไอติมรีน่า คละสี

ความยาว : 117 MM. ความกว้าง : 27 MM.

> ช้อนไอติมรีน่า สีใส

ช้อนไอติมรีน่า สีใส

ความยาว : 117 MM. ความกว้าง : 27 MM.

> ช้อนไอติมรีน่า สีขาว

ช้อนไอติมรีน่า สีขาว

ความยาว : 117 MM. ความกว้าง : 27 MM.

> ช้อนพายจิ๋ว คละสี

ช้อนพายจิ๋ว คละสี

ความยาว : 75 MM. ความกว้าง : 20 MM.

> ช้อนข้าว สีใส

ช้อนข้าว สีใส

ความยาว : 105 MM. ความกว้าง : 37 MM.

> ช้อนข้าว สีขาว

ช้อนข้าว สีขาว

ความยาว : 105 MM. ความกว้าง : 37 MM.