บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> ชามกลม เบอร์ 57 400 มล.

ชามกลม เบอร์ 57 400 มล.

ขนาดปากชาม : 116 MM. ขนาดก้นชาม : 73 MM. ความสูงชาม : 65 MM.

> ชามกลม เบอร์ 45 880 มล.

ชามกลม เบอร์ 45 880 มล.

ขนาดปากชาม : 175 MM. ขนาดก้นชาม : 115 MM. ความสูงชาม : 65 MM.

> ถ้วยนึ่ง 700 มล.

ถ้วยนึ่ง 700 มล.

ขนาดปากถ้วย : 95 MM. ขนาดก้นถ้วย : 68 MM. ความสูงถ้วย : 42 MM.

> ชามกลม เบอร์ 52 560 มล.

ชามกลม เบอร์ 52 560 มล.

ขนาดปากชาม : 140 MM. ขนาดก้นชาม : 85 MM. ความสูงชาม : 70 MM.

> ชามกลม เบอร์ 45 850 มล.

ชามกลม เบอร์ 45 850 มล.

ขนาดปากชาม : 175 MM. ขนาดก้นชาม : 105 MM. ความสูงชาม : 65 MM.