บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> กล่องอาหารฝาพับ เหลี่ยม 1 ช่อง 750 มล.

กล่องอาหารฝาพับ เหลี่ยม 1 ช่อง 750 มล.

ขนาดปากกล่อง : 173 MM. ขนาดก้นกล่อง : 150 MM. ความสูงกล่อง : 70 MM.

> กล่องอาหารฝาพับ เหลี่ยม 2 ช่อง 750 มล.

กล่องอาหารฝาพับ เหลี่ยม 2 ช่อง 750 มล.

ขนาดปากกล่อง : 174 MM. ขนาดก้นกล่อง : 145 MM. ความสูงกล่อง : 70 MM.

> กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 2 ช่อง 1000 มล.

กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 2 ช่อง 1000 มล.

ขนาดปากกล่อง : 170 MM. ขนาดก้นกล่อง : 135 MM. ความสูงกล่อง : 80 MM.

> กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 2 ช่อง 750 มล.

กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 2 ช่อง 750 มล.

ขนาดปากกล่อง : 170 MM. ขนาดก้นกล่อง : 135 MM. ความสูงกล่อง : 50 MM.

> กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 1 ช่อง 1000 มล.

กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 1 ช่อง 1000 มล.

ขนาดปากกล่อง : 170 MM. ขนาดก้นกล่อง : 140 MM. ความสูงกล่อง : 65 MM.

> กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 1 ช่อง 750 มล.

กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 1 ช่อง 750 มล.

ขนาดปากกล่อง : 170 MM. ขนาดก้นกล่อง : 140 MM. ความสูงกล่อง : 50 MM.

> กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 1 ช่อง 650 มล.

กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 1 ช่อง 650 มล.

ขนาดปากกล่อง : 170 MM. ขนาดก้นกล่อง : 145 MM. ความสูงกล่อง :40 MM.

> กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 1 ช่อง 500 มล.

กล่องไมโครเวฟเหลี่ยม 1 ช่อง 500 มล.

ขนาดปากกล่อง : 165 MM. ขนาดก้นกล่อง : 145 MM. ความสูงกล่อง : 33 MM.

> กล่องไมโครเวฟกลม 1000 มล.

กล่องไมโครเวฟกลม 1000 มล.

ขนาดปากกล่อง : 100 MM. ขนาดก้นกล่อง : 100 MM. ความสูงกล่อง : 85 MM.

> กล่องไมโครเวฟกลม 750 มล.

กล่องไมโครเวฟกลม 750 มล.

ขนาดปากกล่อง : 140 MM. ขนาดก้นกล่อง : 110 MM. ความสูงกล่อง : 70 MM.

> กล่องไมโครเวฟกลม 650 มล.

กล่องไมโครเวฟกลม 650 มล.

ขนาดปากกล่อง : 150 MM. ขนาดก้นกล่อง : 115 MM. ความสูงกล่อง : 50 MM.

> กล่องไมโครเวฟกลม 550 มล.

กล่องไมโครเวฟกลม 550 มล.

ขนาดปากกล่อง : 150 MM. ขนาดก้นกล่อง : 120 MM. ความสูงกล่อง : 40 MM.