บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> กล่องเบเกอรี่ J-4

กล่องเบเกอรี่ J-4

ความยาว : 170 MM. ความกว้าง : 100 MM. ความสูง : 62 MM.

> กล่องเบเกอรี่ EX-0S

กล่องเบเกอรี่ EX-0S

ความยาว : 87 MM. ความกว้าง : 87 MM. ความสูง : 58 MM.

> กล่องเบเกอรี่ EX-0

กล่องเบเกอรี่ EX-0

ความยาว : 94 MM. ความกว้าง : 90 MM. ความสูง : 36 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-210

กล่องเบเกอรี่ E-210

ความยาว : 152 MM. ความกว้าง : 102 MM. ความสูง : 38 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-155

กล่องเบเกอรี่ E-155

ความยาว : 105 MM. ความกว้าง : 105 MM. ความสูง : 55 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-137

กล่องเบเกอรี่ E-137

ความยาว : 170 MM. ความกว้าง : 127 MM. ความสูง : 60 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-131

กล่องเบเกอรี่ E-131

ความยาว : 138 MM. ความกว้าง : 138 MM. ความสูง : 50 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-123

กล่องเบเกอรี่ E-123

ความยาว : 128 MM. ความกว้าง : 68 MM. ความสูง : 45 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-122

กล่องเบเกอรี่ E-122

ความยาว : 133 MM. ความกว้าง : 67 MM. ความสูง : 42 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-120

กล่องเบเกอรี่ E-120

ความยาว : 192 MM. ความกว้าง : 73 MM. ความสูง : 45 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-114

กล่องเบเกอรี่ E-114

ความยาว : 117 MM. ความกว้าง : 117 MM. ความสูง : 50 MM.

> กล่องเบเกอรี่ E-110

กล่องเบเกอรี่ E-110

ความยาว : 119 MM. ความกว้าง : 93 MM. ความสูง : 51 MM.