บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> กล่องเบเกอรี่ อเวย์ยาว

กล่องเบเกอรี่ อเวย์ยาว

ความยาว : 240 MM. ความกว้าง : 100 MM. ความสูง : 70 MM.

> กล่องเบเกอรี่ อเวย์กลาง

กล่องเบเกอรี่ อเวย์กลาง

ความยาว : 132 MM. ความกว้าง : 96 MM. ความสูง : 49 MM.

> กล่องเบเกอรี่ อเวย์ตื้น

กล่องเบเกอรี่ อเวย์ตื้น

ความยาว : 132 MM. ความกว้าง : 96 MM. ความสูง : 38 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET-02S

กล่องเบเกอรี่ PET-02S

ความยาว : 112 MM. ความกว้าง : 82 MM. ความสูง : 58 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET-02

กล่องเบเกอรี่ PET-02

ความยาว : 120 MM. ความกว้าง : 92 MM. ความสูง : 30 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET-01

กล่องเบเกอรี่ PET-01

ความยาว : 110 MM. ความกว้าง : 90 MM. ความสูง : 30 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET-00

กล่องเบเกอรี่ PET-00

ความยาว : 95 MM. ความกว้าง : 92 MM. ความสูง : 37 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET 4 ช่อง

กล่องเบเกอรี่ PET 4 ช่อง

ความยาว : 138 MM. ความกว้าง : 138 MM. ความสูง : 57 MM.

> กล่องเบเกอรี่ PET 2 ช่อง

กล่องเบเกอรี่ PET 2 ช่อง

ความยาว : 140 MM. ความกว้าง : 83 MM. ความสูง : 57 MM.

> กล่องเบเกอรี่ J-7A

กล่องเบเกอรี่ J-7A

ความยาว : 186 MM. ความกว้าง : 130 MM. ความสูง : 45 MM.

> กล่องเบเกอรี่ J-7

กล่องเบเกอรี่ J-7

ความยาว : 200 MM. ความกว้าง : 130 MM. ความสูง : 50 MM.

> กล่องเบเกอรี่ J-4S

กล่องเบเกอรี่ J-4S

ความยาว : 168 MM. ความกว้าง : 95 MM. ความสูง : 55 MM.