บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> กล่องเบนโตะ 5 ช่อง ใหญ่

กล่องเบนโตะ 5 ช่อง ใหญ่

ความยาวกล่อง : 269 MM. ความกว้างกล่อง : 210 MM. ความสูงกล่อง : 48 MM.

> กล่องเบนโตะ 5 ช่อง เล็ก

กล่องเบนโตะ 5 ช่อง เล็ก

ความยาวกล่อง : 240 MM. ความกว้างกล่อง : 184 MM. ความสูงกล่อง : 52 MM.

> กล่องเบนโตะ 4 ช่อง

กล่องเบนโตะ 4 ช่อง

ความยาวกล่อง : 240 MM. ความกว้างกล่อง : 183 MM. ความสูงกล่อง : 53 MM.

> กล่องเบนโตะ 3 ช่อง

กล่องเบนโตะ 3 ช่อง

ความยาวกล่อง : 240 MM. ความกว้างกล่อง : 183 MM. ความสูงกล่อง : 42 MM.

> กล่องเบนโตะ 2 ช่อง

กล่องเบนโตะ 2 ช่อง

ความยาวกล่อง : 214 MM. ความกว้างกล่อง : 153 MM. ความสูงกล่อง : 40 MM.