บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> กล่องพับใส OEX-104

กล่องพับใส OEX-104

ความยาวกล่อง : 173 MM. ความกว้างกล่อง : 131 MM. ความสูงกล่อง : 60 MM.

> กล่องพับใส OEX-101

กล่องพับใส OEX-101

ความยาวกล่อง : 114 MM. ความกว้างกล่อง : 93 MM. ความสูงกล่อง : 32 MM.

> กล่องพับใส OEX-45

กล่องพับใส OEX-45

ความยาวกล่อง : 170 MM. ความกว้างกล่อง : 102 MM. ความสูงกล่อง : 62 MM.

> กล่องพับใส OEX-39

กล่องพับใส OEX-39

ความยาวกล่อง : 245 MM. ความกว้างกล่อง : 120 MM. ความสูงกล่อง : 77 MM.

> กล่องพับใส OEX-37D

กล่องพับใส OEX-37D

ความยาวกล่อง : 105 MM. ความกว้างกล่อง : 93 MM. ความสูงกล่อง : 53 MM.

> กล่องพับใส OEX-31D

กล่องพับใส OEX-31D

ความยาวกล่อง : 135 MM. ความกว้างกล่อง : 96 MM. ความสูงกล่อง : 54 MM.

> กล่องพับใส OEX-17

กล่องพับใส OEX-17

ความยาวกล่อง : 118 MM. ความกว้างกล่อง : 116 MM. ความสูงกล่อง : 46 MM.

> กล่องพับใส OEX-006

กล่องพับใส OEX-006

ความยาวกล่อง : 194 MM. ความกว้างกล่อง : 194 MM. ความสูงกล่อง : 76 MM.

> กล่องพับใส OEX-5H

กล่องพับใส OEX-5H

ความยาวกล่อง : 195 MM. ความกว้างกล่อง: 132 MM. ความสูงกล่อง : 35 MM.

> กล่องพับใส OEX-4H

กล่องพับใส OEX-4H

ความยาวกล่อง : 174 MM. ความกว้างกล่อง : 117 MM. ความสูงกล่อง : 34 MM.

> กล่องพับใส OEX-3H

กล่องพับใส OEX-3H

ความยาวกล่อง : 200 MM. ความกว้างกล่อง : 128 MM. ความสูงกล่อง : 42 MM.

> กล่องพับใส OEX-2H

กล่องพับใส OEX-2H

ความยาวกล่อง : 161 MM. ความกว้างกล่อง : 111 MM. ความสูงกล่อง : 37 MM.