บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> ฝายาว 34 มม. สีแดง 030

ฝายาว 34 มม. สีแดง 030

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 35 MM. ความสูง : 15 MM.

> ฝายาว 34 มม. สีทอง 020

ฝายาว 34 มม. สีทอง 020

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 35 MM. ความสูง : 15 MM.

> ฝายาว 34 มม. สีดำ 018

ฝายาว 34 มม. สีดำ 018

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 35 MM. ความสูง : 15 MM.

> ฝายาว 34 มม. สีเขียวคูลลี่ 008

ฝายาว 34 มม. สีเขียวคูลลี่ 008

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 35 MM. ความสูง : 15 MM.

> ฝายาว 34 มม. สีขาว 001

ฝายาว 34 มม. สีขาว 001

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 35 MM. ความสูง : 15 MM.