บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> เหลี่ยมคอสั้น 300 ML ปาก 34

เหลี่ยมคอสั้น 300 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 50 MM. ความสูงขวด : 156.5 MM.

> สุนารี 350 ML ปาก 34

สุนารี 350 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 52 MM. ความสูงขวด : 181 MM.

> สายใจ 170 ML ปาก 34

สายใจ 170 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 46 MM. ความสูงขวด : 167 MM.

> โยเกิร์ต 150 ML ปาก 34

โยเกิร์ต 150 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 48 MM. ความสูงขวด : 121 MM.

> ปากกลม 200 ML ปาก 34

ปากกลม 200 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 50 MM. ความสูงขวด : 140 MM.

> ทรงสูง 400 ML ปาก 34

ทรงสูง 400 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 49 MM. ความสูงขวด : 230 MM.

> กิมทอง 250 ML ปาก 34

กิมทอง 250 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 50 MM. ความสูงขวด : 154 MM.

> กลมปากเรียบ 250 ML ปาก 34

กลมปากเรียบ 250 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 53 MM. ความสูงขวด : 145 MM.

> กระบอกสูง 400 ML ปาก 34

กระบอกสูง 400 ML ปาก 34

ขนาดก้นขวด : 55 MM. ความสูงขวด : 190 MM.

> เหลี่ยมเรียบ 150 ML ปาก 30

เหลี่ยมเรียบ 150 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 43 MM. ความสูงขวด : 114 MM.

> เหลี่ยมเรียบ 200 ML ปาก 30

เหลี่ยมเรียบ 200 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 50 MM. ความสูงขวด : 119 MM.

> เหลี่ยมเรียบ 350 ML ปาก 30

เหลี่ยมเรียบ 350 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 59 MM. ความสูงขวด : 135.7 MM.