บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

สินค้าและบริการ

> โบว์ลิ่งลาย 600 ML ปาก 30

โบว์ลิ่งลาย 600 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 65 MM. ความสูงขวด : 235 MM.

> โออิชิ 1000 ML ปาก 30

โออิชิ 1000 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 75 MM. ความสูงขวด : 270 MM.

> เซปเป้ 250 ML ปาก 30

เซปเป้ 250 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 45 MM. ความสูงขวด : 180 MM.

> กลมเหลี่ยม 1500 ML ปาก 30

กลมเหลี่ยม 1500 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 88 MM. ความสูงขวด : 315 MM.

> กลมเหลี่ยม 600 ML ปาก 30

กลมเหลี่ยม 600 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 64 MM. ความสูงขวด : 235 MM.

> กลมเหลี่ยม 350 ML ปาก 30

กลมเหลี่ยม 350 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 62 MM. ความสูงขวด : 155 MM.

> เอสแอนด์พี 220 ML ปาก 30

เอสแอนด์พี 220 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 61 MM. ความสูงขวด : 111 MM.

> สุนารี 180 ML ปาก 30

สุนารี 180 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 47 MM. ความสูงขวด : 137 MM.

> แบนเกาหลี 250 ML ปาก 30

แบนเกาหลี 250 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 77 MM. ความสูงขวด : 142 MM.

> กลมลาย 320 ML ปาก 30

กลมลาย 320 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 45.5 MM. ความสูงขวด : 171.5 MM.

> กลมเรียบ 320 ML ปาก 30

กลมเรียบ 320 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 54 MM. ความสูงขวด : 168 MM.

> กลมเรียบ 200 ML ปาก 30

กลมเรียบ 200 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 51 MM. ความสูงขวด : 135 MM.