บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด ได้มีการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราการจ้างที่สูงขึ้น จึงประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงานต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้บริษัทพัฒนา ก้าวหน้าต่อไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราไปด้วยกัน

นักพัฒนาโปรแกรม

พัฒนาระบบ Web Application / Application เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร ตรวจสอบและควบคุมระบบ Network

ทำงานที่: สำนักงานใหญ่
เวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท
เพศผู้สมัคร: ไม่จำกัด

พนักงานธุรการประสานงานขาย

บันทึกข้อมูลรับ จ่าย และตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง จัดทำรายงานสินค้าคงคลังให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ทำงานที่: สำนักงานใหญ่
เวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท
เพศผู้สมัคร: ไม่จำกัด

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่กำหนดทางด้านกายภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต

ทำงานที่: โรงงาน
เวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 น. - 20:00 น.
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท
เพศผู้สมัคร: ไม่จำกัด

ช่างควบคุมเครื่องฉีด

ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตและคุณภาพที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำงานที่: โรงงาน
เวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 น. - 20:00 น.
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท
เพศผู้สมัคร: ไม่จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง

ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรการผลิตและระบบสนับสนุนการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ทำงานที่: โรงงาน
เวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 น. - 20:00 น.
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท
เพศผู้สมัคร: ไม่จำกัด

ช่างไฟฟ้า

ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบติดตั้งที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เครื่องจักรเดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทำงานที่: โรงงาน
เวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 น. - 20:00 น.
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท
เพศผู้สมัคร: ไม่จำกัด

พนักงานขาย

สร้างยอดขาย นำเสนอแผนการขายหรือกลยุทธ์ที่จะใช้สู้กับคู่แข่ง ออกตลาดเข้าพบลูกค้าเขตจังหวัดการขายที่รับผิดชอบ

ทำงานที่: สำนักงานใหญ่
เวลางาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 น. - 17:00 น.
เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท
เพศผู้สมัคร: ไม่จำกัด

สวัสดิการของพนักงาน

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าตอบแทนหรือเงินเดือน ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดภาระต่างๆ ในการดำรงชีวิตของพนักงานและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีสวัสดิการ ดังต่อไปนี้

ปรับเงินเดือนทุกปี
ปรับเงินเดือนทุกปี
เงินโบนัสประจำปี
เงินโบนัสประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนการศึกษาบุตร
กองทุนการศึกษาบุตร
กองทุนการกู้ยืมเงิน
กองทุนการกู้ยืมเงิน