บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด PET

ติดต่อเรา

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด

สำนักงานใหญ่

9/99 หมู่ 5 ถนนแก้วอินทร์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

สำนักงานใหญ่

โรงงาน

8/88 หมู่ 6 ถนนเทิดพระเกียรติ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โรงงาน
?version=1.2.0